Sosyal Sorumluluk

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, hükümetler, yerel yönetimler ve sivil halk el ele vermeyi, ortak çözümler üretmeyi başarabilmelidir. Son yıllarda giderek sayıları hızla artan Sivil Toplum Kurumları, mevcut ve gelecekte olabilecek sorunları tespit etme ve çözüm üretmede son derece başarılılar. Bunların oluşturduğu projelere destek vermek sosyal sorumluluk projesinin küçük bir parçası olmak bile çok önemlidir.

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, hükümetler, yerel yönetimler ve sivil halk el ele vermeyi, ortak çözümler üretmeyi başarabilmelidir. Son yıllarda giderek sayıları hızla artan Sivil Toplum Kurumları, mevcut ve gelecekte olabilecek sorunları tespit etme ve çözüm üretmede son derece başarılılar. Bunların oluşturduğu projelere destek vermek sosyal sorumluluk projesinin küçük bir parçası olmak bile çok önemlidir.

Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama yönlenmeleridir. Sosyal Sorumluluk, kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır. Toplum için çözüm üretilmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirilmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasında öncelikli olarak belirlediği başlıca konuların başında eğitim, sağlık ve çevre geliyor.

Bizler de Beşrenk ailesi olarak bu ve tüm konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yapma gayreti içerisindeyiz. Özellikle sektörümüzü yakından ilgilendiren zararlı solvent baskı yerine sağlıklı ve kaliteli latex baskıyı tercih ediyor, insan ve çevre sağlığını koruyoruz. Bunun yanı sıra eğitim, kültür sanat ve hayvan hakları gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projeler ile topluma olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.